Podmienky Používania

partners

1. Podmienky používania stránok 800-CasinoHier.SK vytvoril, umiestňuje na server a mení výhradne vlastník domény 800 Casino Hier SK. Návštevník týchto internetových stránok prehlasuje svoj súhlas s týmito podmienkami. V prípade nesúhlasu je návštevník povinný okamžite opustiť stránky 800-CasinoHier.SK .

2. stránky 800-CasinoHier.SK sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov a sú určené pre užívateľov celosvetovej siete internet, ktorí používaním týchto stránok alebo propagovaných služieb neporušujú zákony svojej krajiny.

3. stránky 800 Casino Hier SK sa snažia a budú snažiť poskytovať vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Avšak všetky informácie uvedené na stránkach 800-CasinoHier.SK s výnimkou Podmienok používania majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ stránok 800-CasinoHier.SK získal informácie aj z iných zdrojov nepreberá tak žiadnu zodpovednosť za ich správnosť a aktuálnosť.

4. prevádzkovateľ stránok 800-CasinoHier.SK nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií a reklamy zo svojich stránok, ani škody spôsobené návštevníkovi tretími (propagovanými subjektmi), ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok 800-CasinoHier.SK .

5. Pre používateľa a návštevníka stránok 800 Casino Hier SK nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske alebo finančné škody).

6. Ak návštevník zistí, že niektoré informácie uverejnené na stránkach 800 Casino Hier SK nezodpovedajú skutočnosti, je povinný to čo najskôr oznámiť prevádzkovateľovi na mail ktorý sa nachádza na stránke Kontakty. Po oboznámení a overení týchto informácií je prevádzkovateľ stránok 800-CasinoHier.SK povinný vykonať nápravu.

7. návštevníkovi je zakázané vkladať na internetové stránky 800 Casino Hier SK alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

8. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek informácií, stránok alebo ich častí má výhradne vlastník.

9. Vlastník stránok 800-CasinoHier.SK nezodpovedá za funkčnosť uvedenej stránky 24 denne a bezporuchovú prevádzku.

10. Návštevník stránok 800-CasinoHier.SK nevyžaduje žiadne osobné informácie návštevníkov. Za účelom štatistiky však stránky používajú cookies. Údaje získané prostredníctvom Cookies sa nebudú poskytovať žiadnym tretím osobám ani subjektom.

11. S výnimkou uverejnenia Podmienok používania na doméne 800-CasinoHier.SK nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom.

12. Stránky 800-CasinoHier.SK obsahujú aj reklamné bannery, hypertextové odkazy na zahraničné spoločnosti poskytujúce hru v online casínach, ako aj články i návody na ich používanie. Každý návštevník stránok 800-CasinoHier.SK ktorý prostredníctvom našich stránok navštívi propagované online casína sa následne sám a bez nátlaku rozhodne či sa do propagovaného online casína zaregistruje. Pred požitím sa návštevník zaväzuje overiť si správnosť údajov uvedený na stránkach 800-CasinoHier.SK a to buď na iných stránkach na internete alebo priamo na stránkach online casína ktoré navštívi. V prípade návštevy stránok propagovaného subjektu prostredníctvom stránok 800-CasinoHier.SK vzniká vzťah medzi návštevníkom a navštíveným subjektom. Všetky reklamy (bannery) sú od externých spoločností a vlastník stránok 800-CasinoHier.SK sa zrieka zodpovednosti za ich obsah, pravdivosť aj funkčnosť. Všetky riziká spojené s prípadným hraním hazardných online hier – online casíno, poker, tipovanie na seba preberá každá osoba individuálne.

13. stránky 800-CasinoHier.SK nie sú prevádzkovateľom hazardných hier a takisto sami neprevádzkujú žiadne hazardné hry. Všetky informácie uvedené na stránkach 800-CasinoHier.SK (okrem stránky Podmienky používania) sú len informatívne a nemajú právny ani inak záväzný charakter. Informácie slúžia iba ako návod na hru a nie na samotné hranie. Prevádzkovateľ stránok 800-CasinoHier.SK nepreberá žiadnu zodpovednosť (správnosť, pravdivosť, aktuálnosť) ako aj za ich využitie pri hre alebo finančných operáciách v online casíne navštívenom návštevníkom v nejakom online casíne propagovanom prostredníctvom stránok 800-CasinoHier.SK.

14. stránky 800-CasinoHier.SK sú umiestnené v Českej Republike a v prípade súdneho sporu sa riadia právom Českej republiky.

15. Kopírovať alebo inak rozširovať akékoľvek časti textu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok 800 Casino Hier SK je zakázané.

16. Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky používania meniť. Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia novými Podmienkami používania.

17. Podmienky používania stránok 800 Casino Hier SK sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Tieto podmienky boli zverejnené 1. júla 2006.